Âm lượng của chuông báo DRI Sleeper® như thế nào?Chuông báo đái dầm DRI Sleeper® được thiết kế để đánh thức trẻ hiệu quả nhất. Cảm ứng phản ứng với một lượng nhỏ nước tiểu bằng cách phát ra một âm thanh to khoảng 95dB ở tần số 3,3 kHz, là tần số cộng hưởng của tai, hiệu quả nhất để đánh thức não.

Bình luận ()


Bạn có thể muốn xem:

Thông tin về nhà sản xuất – Công ty ANZACARE?
Cảm biến được làm bằng chất liệu gì?
Chuông báo đái dầm DRI Sleeper® có an toàn không?
Cần điều trị với chuông báo đái dầm trong bao lâu?
Chuông báo đái dầm DRI Sleeper® đã thành công như thế nào?