Chuông báo đái dầm DRI Sleeper® đã thành công như thế nào?Chuông báo đái dầm DRI Sleeper® ra đời từ năm 1979 và có tỷ lệ điều trị thành công đạt 90% theo khảo sát hàng năm đã được kiểm toán độc lập.

Bình luận ()


Bạn có thể muốn xem:

Thông tin về nhà sản xuất – Công ty ANZACARE?
Âm lượng của chuông báo DRI Sleeper® như thế nào?
Cảm biến được làm bằng chất liệu gì?
Chuông báo đái dầm DRI Sleeper® có an toàn không?
Cần điều trị với chuông báo đái dầm trong bao lâu?