Tháng 9/2015: Khai trương websiteSau một thời gian chuẩn bị, Shop chính thức khai trương website  http://www.chuongbaodaidam.com để cung cấp thông tin một cách có hệ thống, khoa học và dễ tìm kiếm cho các bố/mẹ.

M
Bình luận ()


Bạn có thể muốn xem:

Tháng 01/2017: Shop trở thành nhà phân phối chính thức chuông báo đái dầm “DRI-Sleeper”
Tháng 11/2016: Giám đốc công ty Anzacare (nhà SX chuông DRI-Sleeper) đến thăm Việt Nam
Tháng 6/2015 - Shop MINH TÚ ra đời