Chữa đái dầm dễ dàng và hiệu quả hơn bằng chuông báo đái dầm

Hãy đặt hàng và bạn sẽ được tư vấn trong suốt quá trình sử dụng.

DRI Sleeper Eclipse

DRI Sleeper® eclipse

DRI Sleeper Excel

DRI Sleeper® eclipse

Bảng giá
BẢNG GIÁ CHƯƠNG TRÌNH "TRÁNH DỊCH BỆNH – ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG"

TT Tên thiết bị Giá bán /
Đặt cọc thuê chuông
Giá thuê
1 DRI-Sleeper-Excel
(Chuông báo có dây)
1.450.000 đ
1.150.000 đ
300.000 đ/tháng
240.000 đ/tháng
2 DRI-Sleeper-Eclipse
(Chuông báo không dây)
2.950.000 đ
2.350.000đ
550.000 đ/tháng)
440.000 đ/tháng

Chương trình áp dụng trong tháng 03/2020

Đối với khách thuê chuông: Khách hàng không phải trả trước tiền thuê thiết bị, chỉ đặt cọc bằng giá trị thiết bị. Tiền đặt cọc sẽ được trả lại khi hoàn trả thiết bị và trừ tiền thuê (Ngày thuê không chẵn tháng: tính theo ngày).

MINH TÚ